29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Yn wythnosol, Bwletin y Brechlyn – BIP Hywel Dda | `Weekly Hywel Dda UHB Vaccine Bulletin

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae rhifyn 20 ar gael i’w ddarllen yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwybodaeth-covid-19/rhaglen-frechu-covid-19/cynnydd-wythnosol/bwletin-rhifyn-20-cyhoeddwyd-26-mai-2021/

————————————————————————-

Every week Hywel Dda UHB will publish a Vaccine Bulletin, providing up-to-date information regarding the progress of the COVID-19 Mass Vaccination Programme across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Issue 20 is available to read here https://hduhb.nhs.wales/healthcare/covid-19-information/covid-19-vaccination-programme/weekly-progress/26-may-2021-hywel-dda-vaccine-bulletin-issue-20/

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: