30th July 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Bob wythnos, bydd BIP Hywel Dda yn cyhoeddi Bwletin y Brechlyn, i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd Rhaglen Brechy Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae rhifyn 1 ar gael i’w ddarllen yma https://biphdd.gig.cymru/newyddion/datganiadau-ir-wasg/bwletin-brechlyn-hywel-dda-rhifyn-un/

——————————————————————

Every week Hywel Dda UHB will publish a Vaccine Bulletin, providing up-to-date information regarding the progress of the COVID-19 Mass Vaccination Programme across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Issue 1 is available to read here https://hduhb.nhs.wales/news/press-releases/hywel-dda-uhb-vaccine-bulletin-issue-one/

For More Great News Stories Click The Banner

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: