Saturday, December 3, 2022
Ymwelwyr â’r llyfrgell yn cael mynd ar daith uwch-dechnoleg yn ôl mewn amser

Ymwelwyr â’r llyfrgell yn cael mynd ar daith uwch-dechnoleg yn ôl mewn amser

BYDD ymwelwyr â Llyfrgell Ganolog Abertawe’n mwynhau cipolwg rhyfeddol ar orffennol y ddinas yr wythnos hon – gydag arddull uwch-dechnoleg newydd o adrodd straeon.

Fe fydd cyfle i edrych ar straeon o’r ddinas o’r newydd diolch i brosiect sy’n cynnwys realiti rhithwir a realiti estynedig.

Disgwylir i’r profiad StoryTrails y gellir ymgolli ynddo ac sydd am ddim gael ei gynnal yn y Llyfrgell Ganolog ddydd Mercher a dydd Iau.

Meddai Aelod Cabinet y cyngor, Elliott King:

“StoryTrails yw’r prosiect adrodd straeon y gellir ymgolli ynddynt mwyaf yn y DU. Mae’n wych bod Abertawe’n un o’r 15 o leoliadau ac mae’n wych bod staff y llyfrgell yn cymryd rhan ynddo.”

“Bydd digwyddiad yr wythnos hon yn caniatáu i bobl leol brofi Abertawe mewn ffordd newydd drwy hud RE a RRh. Byddant yn defnyddio technoleg newydd i deithio yn ôl mewn amser a phrofi hanesion cyffrous y ddinas. Mae’n mynd i fod yn ddeuddydd llawn hwyl i bobl leol.”

Mae StoryTrails yn rhan o UNBOXED:  Creativity in the UK, dathliad arloesol o greadigrwydd a gynhelir ledled y DU yn 2022 dan arweiniad y Ganolfan Genedlaethol dros Adrodd Straeon y Gellir Ymgolli Ynddynt: StoryFutures Academy.

Bydd yn dod i’r Llyfrgell Ganolog yn y Ganolfan Ddinesig ddydd Mercher a dydd Iau o 11am tan 7pm, lle bydd pobl leol â doniau creadigol yn helpu i arddangos y straeon.

Meddai’r Athro James Bennett, cyfarwyddwr StoryFutures a StoryTrails:

“Rydym am i bobl deimlo’n gyffrous ynghylch lle maent yn byw drwy eu helpu nhw i gysylltu â straeon am eu trefi a’u dinasoedd o’r gorffennol a’r presennol, a’u gweld nhw drwy lens wahanol.

“Gall technolegau newydd fel RE a RhR helpu i adeiladu ar y cysylltiadau hyn ac adfywio brwdfrydedd pobl am y gorffennol.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: