Saturday, November 26, 2022

Update on GP Out-of-Hours service this weekend / Diweddariad ar gwasanaeth Tu-Allan-i-Oriau y penwythnos yma

WE are again experiencing a shortage of GPs to cover the Out of Hours service in Carmarthenshire and Pembrokeshire this weekend.

Efforts are continuing until the last possible moment to fill the shifts affected, however there are still gaps in the rota affecting service provision between Saturday and Sunday.

At present we are unable to keep the following Out of Hours bases open:

Withybush General Hospital – closed from 5pm-7pm on Sunday
Prince Philip Hospital – closed from 7pm Saturday – 8am Sunday and 6pm – 11pm Sunday
Patients who need GP assistance should call 111 as normal who will signpost you to the right service, for example a GP, nurse, pharmacist or Minor Injury Unit; they can also provide health information on a wide range of conditions for self care if appropriate.

Please also note that a number of community pharmacies across the health board are now offering services which support the Out of Hours service, including the Common Ailments Scheme, Emergency Medicines Schemes and Emergency Hormonal Contraceptive scheme – for a full list of these click here http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/page/94141

Joe Teape, Deputy Chief Executive and Director of Operations at Hywel Dda University Health Board said: “I’d like to apologise again for any concern or inconvenience caused to residents. Unfortunately we are continuing to experience GP shortages from time to time and we appreciate the efforts our staff, GPs and partners from across the Hywel Dda area are making to ensure we can provide safe services for our patients.”

———————————————————————————

Rydym eto yn profi prinder Meddygon Teulu i gynnal y gwasanaeth Tu Allan i Oriau yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro y penwythnos yma.

Bydd ymdrechion yn parhau tan y foment olaf un i lenwi’r sifftiau sydd wedi’u heffeithio, ond ar hyn o bryd mae dal bylchau yn y rota gall amharu ar ddarpariaeth gwasanaeth rhwng dydd Sadwrn a dydd Sul.

Ar hyn o bryd nid oes modd i ni gadw’r safleoedd canlynol ar agor:

Ysbyty Llwynhelyg – ar gau 5yh-7yh Dydd Sul
Ysbyty Tywysog Philip – ar gau 7yh Dydd Sadwrn – 8yb Dydd Sul a 6yh – 11yh Dydd Sul
Noder bod nifer o fferyllfeydd cymundol ar draws y bwrdd iechyd bellach yn cynnig gwasanaethau sy’n cefnogi’r gwasanaeth y tu allan i oriau, gan gynnwys Cynllun Mân anhwylderau, Cynllun Meddyginiaethau Brys a chynllun dull atal cenhedlu hormonal brys – am restr cyflawn ewch i: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/tudalen/94142

Meddai Joe Teape, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Dymunaf ymddiheuro eto am unrhyw bryder neu anghyfleustra a achosir i drigolion. Yn anffodus, rydym yn parhau i brofi prinder Meddygon Teulu pob hyn a hyn ac rydym yn gwerthfawrogi ymdrechion ein staff a Meddygon Teulu sy’n gweithio’n galed iawn i ddarparu gwasanaethau diogel ar gyfer ein cleifion.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: