Tystysgrif 500 awr i Wirfoddolwraig Ifanc

Tystysgrif 500 awr i Wirfoddolwraig Ifanc

PERSON ifanc o’r Garnant yw’r cyntaf yn y sir i gael ei hanrhydeddu am wirfoddoli am fwy na 500 awr.

Rhoddwyd Tystysgrif Gwirfoddoli Ieuenctid 500 awr Sir Gaerfyrddin am y tro cyntaf i Brittany Alsop-Bingham, sy’n 20 oed.

Lansiwyd y wobr yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin 2018.

Mae’r dystysgrif yn cydnabod ymrwymiad Brittany i rannu ei hadnodd mwyaf gwerthfawr – ei hamser – i wneud gwahaniaeth yn y sir, ac mae ei haelioni wedi cael effaith wirioneddol a pharhaol ar blant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Brittany wedi rhoi ei hamser i wirfoddoli gyda Chyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin, mae hi wedi bod yn gadeirydd dros y tair blynedd diwethaf ac arwain y gwaith o gynllunio’r Gynhadledd Ieuenctid a digwyddiadau eraill.

Dywedodd Brittany Alsop-Bingham, cadeirydd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin: “Anrhydedd o’r mwyaf yw cael derbyn Tystysgrif 500 awr Sir Gaerfyrddin. Rwy’n teimlo fy mod wedi ennill nifer o sgiliau wrth wirfoddoli gyda Chyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin, ac mae fy rôl fel Cadeirydd wedi cynyddu fy hyder wrth siarad yn gyhoeddus, ac wedi gwella fy sgiliau cyfathrebu. Byddwn i’n annog unrhyw un i wirfoddoli.”

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae Brittany wedi dangos ymrwymiad mawr gan roi mwy na 500 awr o’i hamser i gynorthwyo gyda Chyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin. Mae’r wobr hon yn dangos ein gwerthfawrogiad am ei hamser a hoffwn ddiolch iddi am hyn, er fy mod i’n siŵr bod Brittany wedi dysgu ac ennill llawer o’i phrofiadau yn ystod ei chyfnod o wirfoddoli.”

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin a’i gynllun gwirfoddoli, ewch i http://www.youthsirgar.org.uk/cartref/

Cymraeg