Saturday, April 1, 2023
Town Council Supports Community Christmas Trees

Town Council Supports Community Christmas Trees

Llanelli Town Council has again supported the provision of Christmas Trees and lights across Llanelli this year.
Christmas Trees and Christmas lights have been placed at:
• The Old Vicarage, Town Hall Square;
• Firth Road roundabout and Heol Dderwen in Penyfan with the support of PLTRA;
• The Rose Garden at Stradey Park Avenue, with the Rose Garden Group and the kind support of Mr and Mrs Towner;
• Llanerch Community Centre, Heol Nant y Felin;
• Havelock Park, Havelock Street with the support of the Morfa Residents Group.
Town Mayor, Cllr Philip Warlow and Town Council Leader Cllr David Darkin visited each location with local Town Councillors to see the lights being illuminated.
Town Mayor, Cllr Warlow said ‘I was delighted that the Town Council will again be able to support the provision of these festive decorations this year. It was lovely to be able to visit the Christmas lights and trees that will provide some festive cheer during the run up to Christmas. I would especially like to thank the children of Cylch Meithrin Llanerch for the wonderful songs they sang when we visited the tree at the Community Centre’.
Council Leader, Cllr David Darkin said ‘Llanelli Town Council is proud once again this year, to be able to fund the Christmas Lights at a number of locations across the Town and to work closely with a number of Community Organisations on these arrangements that I know are appreciated by residents’.


Mae Cyngor Tref Llanelli eto wedi cefnogi darparu Coed Nadolig a goleuadau ar draws Llanelli eleni.
Mae Coed Nadolig a goleuadau Nadolig wedi’u gosod yn:
• Yr Hen Ficerdy, Sgwâr Neuadd y Dref;
• Cylchdro Heol Firth a Heol Dderwen ym Mhenyfan gyda chefnogaeth PLTRA;
• Yr Ardd Rosod yn Stradey Park Avenue, gyda’r Grŵp yr Ardd Rosod a chefnogaeth garedig Mr a Mrs Towner;
• Canolfan Gymunedol Llanerch, Heol Nant y Felin;
• Parc Havelock, Stryd Havelock gyda chefnogaeth Grŵp Trigolion y Morfa.
Ymwelodd Maer y Dref, y Cynghorydd Philip Warlow a Arweinydd y Cyngor y Cyng David Darkin â phob lleoliad gyda Chynghorwyr Tref leol i weld y goleuadau’n cael eu goleuo.
Dywedodd Maer y Dref, y Cynghorydd Warlow ‘Roeddwn yn falch iawn fod y Cyngor Tref unwaith eto’n gallu cefnogi darparu’r addurniadau Nadoligaidd hyn eleni. Roedd yn hyfryd gallu ymweld â’r goleuadau a’r coed Nadolig a fydd yn rhoi hwyl yr ŵyl yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig. Hoffwn ddiolch yn arbennig i blant Cylch Meithrin Llanerch am y caneuon hyfryd y gwnaethon nhw eu canu pan ymwelon ni â’r goeden yn y Canolfan Cymunedol’.
Dywedodd y Cynghorydd Darkin, Arweinydd y Cyngor, ‘Mae Cyngor Tref Llanelli yn falch unwaith eto eleni, o allu ariannu’r Goleuadau Nadolig mewn nifer o leoliadau ar draws y Dref ac i weithio’n agos gyda nifer o Sefydliadau Cymunedol ar y trefniadau hyn sydd rwy’n gwybod yn cael eu gwerthfawrogi gan drigolion’.

 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: