Mae Lee Waters, Aelod Seneddol etholaeth Llanelli, yn cynnal digwyddiad rhwydweithio ar-lein ar Dydd Gwener 19 Mehefin 13:00-14:00, lle gall busnesau technoleg lleol trafod cyfleoedd i gydweithio yn y dyfodol. Helpu i greu clwstwr o gwmnïau technoleg ar draws etholaeth Llanelli.

 

“Yn ogystal ag argyfwng iechyd, mae coronafeirws wedi sbarduno argyfwng economaidd hefyd. Nawr yw’r amser i ddechrau ailadeiladu ar gyfer y dyfodol a dydd Gwener byddaf yn dod â chwmnïau uwch-dechnoleg lleol at ei gilydd i weld sut allwn ni helpu i adfer yr economi leol.”

 

Os ydych chi’n gweithio ym maes technoleg ac yn awyddus i ymuno â ni, e-bostiwch lee.waters@senedd.cymru

Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online