6th December 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Teyrnged i David ‘DT’ Davies ar ei farwolaeth

MAE Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi talu teyrnged i David ‘DT’ Davies yn dilyn y newyddion trist am ei farwolaeth yn 101 oed.

Roedd DT Davies yn gynghorydd sir am gyfnod hir ac ef oedd Cadeirydd cyntaf Cyngor Sir Caerfyrddin rhwng 1995 a 1997.

Cyflwynwyd Rhyddid Anrhydeddus Sir Gaerfyrddin iddo i nodi ei ben-blwydd yn 100 oed ym mis Gorffennaf, 2018.

Mae’r Cyngor wedi cadarnhau y bydd baneri’n cael eu chwifio ar hanner y mast yn adeiladau Cyngor Sir Caerfyrddin ar ddiwrnod angladd Mr Davies, sydd heb ei gyhoeddi eto.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Rydym yn drist iawn o glywed am farwolaeth DT Davies, gŵr bonheddig o’r iawn ryw ym mhob ystyr o’r gair. Roedd yn ddyn a chanddo gymeriad cryf, ac fel Cyngor mwynhawyd ei ymweliad â Neuadd y Sir ar ei ben-blwydd yn 100 oed pan oedd yn bleser gennym gyflwyno Rhyddid Anrhydeddus Sir Gaerfyrddin iddo.

“Cafodd fywyd diddorol, gan wasanaethu’r Frenhines a’r Wlad yn yr Ail Ryfel Byd fel aelod o’r Magnelwyr Brenhinol a threulio tair blynedd fel carcharor rhyfel a dianc rhag ei ddalwyr cyn dychwelyd i Brydain – hanesion yr oedd yn falch iawn o’u hadrodd mewn llyfr a gyhoeddodd yn 2016.

“Ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin, hoffwn estyn ein cydymdeimlad dwysaf i’w deulu. Roedd DT yn ddyn arbennig, a bydd colled fawr ar ei ôl.”

Bu David Tom Davies yn gynghorydd yn ei ardal leol, Dryslwyn, ger Llandeilo, o 1970 i 2003, gan gadeirio’r hen Gyngor Sir Dyfed o 1981-82, Cyngor Sir Caerfyrddin o 1995-97, a bod ar nifer o fyrddau a phwyllgorau addysg.

Roedd yn un o dri sylfaenydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ogystal â Gerddi Aberglasne, lle roedd yn aelod am oes.

Cyflwynwyd Rhyddid Anrhydeddus Sir Gaerfyrddin iddo ar 11 Gorffennaf, 2018, a chyflwynwyd sgrôl goffa iddo gan y Cynghorydd Mansel Charles, sef Cadeirydd y Cyngor ar y pryd.

Wrth siarad yn ystod y seremoni, dywedodd Mr Davies ei bod yn ‘anrhydedd ryfeddol’.

Hyd yn hyn, dim ond Catrawd y Cymry Brenhinol yn 2009, y diweddar William David Thomas OBE am ei wasanaeth i Lywodraeth Leol yn 2014, a’r diweddar David Tom Davies am ei wasanaeth i Lywodraeth Leol yn 2018, sydd wedi derbyn Rhyddid Sir Gaerfyrddin.

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: