Mudiad Meithrin yn cyhoeddi gweithgareddau ‘Wythnos Cymraeg yn y Cartref’

YN ystod cyfnod pandemig y Coronafeirws mae Mudiad Meithrin amglustnodi wythnos gyntaf Mehefin fel ‘Wythnos Cymraeg yn y Cartref’.Rydym yn ymateb i rai pryderon na fydd plant yn clywed yr iaith arferol a glywir yn ystod sesiwn Cylch Meithrin yn ystod cyfnod y pandemig, ac yn darparu cefnogaeth ymarferol i Continue Reading

error: You are in breach of copyright