Rhybudd i rieni ynglŷn â pherygl diabetes heb ddiagnosis ymhlith plant a phobl ifanc

MAE’R Gweinidog Iechyd a Rhwydwaith Diabetes Plant a Phobl Ifanc Cymru yn erfyn ar rieni i ofyn am gymorth meddygol ar unwaith os ydynt yn amau bod gan eu plentyn ddiabetes. Peidiwch ag oedi, peidiwch â’i gadael yn rhy hwyr oedd y neges i rieni a all gael cymorth gan Continue Reading

error: You are in breach of copyright