£11m ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i Gronfa Cymorth Dewisol

MAE Llywodraeth Cymru yn rhoi £11m ychwanegol i’r cyllid ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol (CCD) er mwyn gallu cefnogi’r galw am gymorth ariannol gan bobl ledled Cymru o ganlyniad i bandemig y coronafeirws. Wrth i’r cyfyngiadau aros gartref barhau, mae teuluoedd wedi bod yn troi at y gronfa am Continue Reading

error: You are in breach of copyright