Gwnewch eich rhan stopiwch feirws rhag lledaenu meddarweinwyr gwasanaethau cyhoeddus

MAE’N rhaid inni wneud rhagor i stopio’r feirws rhag lledaenu – dyna’r neges oddi wrth arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin wrth i achosion Covid-19 ddechrau cynyddu eto. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio’n agos gyda swyddogion Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru Continue Reading

error: You are in breach of copyright