Datblygiad allweddol yn Llanelli symud ymlaen

MAE datblygiad allweddol arfaethedig yng nghanol tref Llanelli wedi cymryd cam ymlaen. Cymeradwyodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin gynlluniau i ailadeiladu pum adeilad yn Stryd Stepney sydd mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd. Bydd rhifau 2, 4, 4A, 6 ac 8 yn cael eu hailddatblygu fel rhan o fuddsoddiad sylweddol Continue Reading

error: You are in breach of copyright