Saturday, April 1, 2023
Amser gwneud cais am y rownd diweddaraf o arian i drawsnewid trefi ledled Cymru

Amser gwneud cais am y rownd diweddaraf o arian i drawsnewid trefi ledled Cymru

MAE Llywodraeth Cymru yn annog awdurdodau lleol i wneud cais am ei rownd diweddaraf o gyllid benthyciadau Trawsnewid Trefi. Mae modd defnyddio'r cyllid, sydd werth £5m, i adfywio canol trefi drwy ddod ag adeiladau gwag yn ôl yn fyw. Mae'r cynllun, sydd eisoes wedi dyrannu mwy na £67m ers 2014, yn caniatáu i gynghorau gefnogi prosiectau sy'n helpu cynhyrchu nifer yr ymwelwyr i ganol trefi a helpu i gefnogi busnesau lleol. Mae'r cynllun bellach ar agor ar gyfer ceisiadau ac yn dod i ben ar 02 Tachwedd. Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James: "Mae ein rhaglen trawsnewid trefi yn parhau i sicrhau canlyniadau gwych yn ein hymrwymiad a'n huchelgais i adfywio canol trefi ledled Cymru, gan eu rhoi wrth galon popeth a wnawn. "Rwy'n edrych ymlaen at weld sut mae'r arian hwn yn cael ei ddefnyddio yng nghanol trefi ar hyd a lled y wlad maes o law." Mae dau…

You are in breach of copyright