£65m i helpu pobl symud ymlaen o lety dros dro
Cymraeg

£65m i helpu pobl symud ymlaen o lety dros dro

MAE'R Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyhoeddi £65m er mwyn helpu pobl i symud ymlaen o lety dros dro i lety y gallant ei alw’n gartref. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i…