Cynllun dysgu i’w gael ar gyfer disgyblion Sir Gâr

Mae adran addysg y Cyngor wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu cynllun parhad dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin mewn ymateb i’r coronafeirws. Yn dilyn cau’r ysgolion, mae llawer o waith da wedi’i wneud i liniaru’r effaith ar ddisgyblion trwy ddarparu gweithgareddau priodol ac adnoddau dysgu Continue Reading

error: You are in breach of copyright