Dathlu gwaith Gwasanaeth Ambiwlans Cymru gyda’r gymuned dementia ar teledu

MAE gwaith Gwasanaeth Ambiwlans Cymru gyda’r gymuned dementia yn cael ei ddathlu mewn rhaglen deledu sy’n edrych ar y datblygiadau sy’n torri tir newydd i gynorthwyo pobl gyda’r clefyd. Mae’r rhaglen Hope in the Age of Dementia yn dangos sut mae’r Ymddiriedolaeth wedi cael cymorth pobl gyda dementia i siapio a darparu Continue Reading

Covid-19: Dweud eich dweud am ymateb Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n gofyn i’r cyhoedd ddweud ei ddweud am ei ymateb i’r pandemig Coronafeirws. Mae’r Ymddiriedolaeth yn gwahodd pobl i rannu eu profiad o ddefnyddio’r gwasanaeth, p’un ai trwy’r gwasanaeth 999, 111 neu’r Gwasanaeth Cludiant Cleifion. Mae hefyd yn awyddus cael barn y cyhoedd ar ba mor hawdd Continue Reading

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gofyn i gleifion wisgo masg wyneb

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n gofyn i rai o’i gleifion wisgo masg wyneb llawfeddygol er mwyn atal lledaenu Covid-19. Bellach mae criwiau yn ateb pob galwad ledled Cymru mewn cyfarpar diogelu personol,  sy’n cynnwys masgiau, feisorau, ffedogau a siwtiau gorchuddio, yn ychwanegol at eu menyg safonol. Gofynnir i rai cleifion wisgo Continue Reading

Gwiriwr symptomau Covid-19 yn cyrraedd carreg filltir miliwn o ymwelwyr

MAE gwiriwr symptomau ar-lein sy’n helpu pobl benderfynu a yw’n bosibl eu bod wedi eu heintio gyda’r Coronafeirws wedi cael miliwn o ymwelwyr ers creu’r gwiriwr. Dyluniwyd Gwiriwr Symptomau Covid-19 Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, a aeth yn fyw ddechrau Mawrth, i gyfeirio defnyddwyr at y gofal mwyaf priodol a lleihau’r pwysau ar Continue Reading

error: You are in breach of copyright