Grŵp newydd y cyngor sir yn lansio arolwg o Gofeb Picton

MAE grŵp gorchwyl a gorffen newydd a sefydlwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin i wella amrywiaeth a mynd i’r afael â hiliaeth wedi dechrau ar ei ddarn cyntaf o waith, yn gofyn am farn pobl am Gofeb Picton yng Nghaerfyrddin. Sefydlwyd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen trawsbleidiol ynghylch Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Continue Reading

error: You are in breach of copyright