Mwy o gymorth ariannol i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol
Cymraeg

Mwy o gymorth ariannol i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol

MAE'R Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi y bydd myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn gymwys i gael mwy o gymorth ariannol o fis Medi ymlaen, fel rhan o becyn cymorth ychwanegol gwerth £3.5 miliwn. Bydd y…