Saith Mil o welyau ysbyty ychwanegol cael eu creu

GWEINIDOG IECHYD, Vaughan Gething, yn cyhoeddi fod hyd at 7,000 o welyau ysbyty ychwanegol yn cael eu creu gan GIG Cymru wrth iddo baratoi ar gyfer cynnydd mewn achosion o goronafeirws. Mae’r capasiti gofal critigol wedi mwy na dyblu ledled Cymru ac mae 1,000 o beiriannau anadlu newydd wedi cael Continue Reading

Dros 2000 o welyau ychwanegol yn Orllwein Cymru

MAE hyd at 7,000 o welyau ysbyty ychwanegol yn cael eu creu gan GIG Cymru ar gyfer cynnydd mewn achosion o goronafeirws, datgelwyd gan Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething. Yn Gorllewin Cymru y bwriad yw creu 2060 o welyau. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynllunio ar gyfer 660 o Continue Reading

error: You are in breach of copyright