Amser yn prinhau i fusnesau yn Sir Gâr wneud cais am grant Covid-19

MAE gan fusnesau, elusennau a sefydliadau yn Sir Gaerfyrddin yr effeithiwyd arnynt gan y Coronafeirws tan 30 Mehefin i wneud cais am gymorth ariannol. Hyd yn hyn, mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cefnogi mwy na 3,600 o fusnesau a sefydliadau i wneud cais am gyllid. Mae’r cyllid hwn yn deillio Continue Reading

Loteri Genedlaethol yn rhoi £600 miliwn at taclo effaith Coronafeirws

MAE elusennau a sefydliadau sydd wedi’u heffeithio gan effaith ddigynsail yr alldoriad coronafeirws yn y DU yn cael mynediad i becyn cynhwysfawr o gefnogaeth gwerth hyd at £600 miliwn wedi ei ailbwrpasu gan Y Loteri Genedlaethol. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bydd miliynau o bunnoedd o arian y Loteri Genedlaethol Continue Reading

error: You are in breach of copyright