Cyngor Sir Gâr yn cynnig cymorth a chyfarwyddyd i blant ddefnyddio’r Gymraeg gartref

MAE gan adran Addysg Sir Gâr dîm o swyddogion cymorth yr Iaith Gymraeg sy’n gweithio’n lleol i gefnogi dysgwyr cyfrwng Cymraeg. Mae llawer o gymorth a chyngor ar gael i rieni yn Sir Gaerfyrddin i gefnogi eu plant i ddefnyddio’r Gymraeg gartref, yn enwedig yn ystod y pandemig coronafeirws. Mae Continue Reading

Cyrsiau dysgu Cymraeg i Oedolion yn parhau i’w cynnal yn Sir Gâr

MAE dysgwyr Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin yn parhau â’u gwersi a llawer mwy yn ystod y pandemig coronafeirws – diolch i’r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf. Mae cyrsiau Cymraeg i Oedolion yn cael eu cyflwyno ar-lein drwy amrywiol blatfformau gan gynnwys Zoom, Skype a Google Classroom a hynny’n llwyddiannus iawn. Defnyddir Facebook Continue Reading

error: You are in breach of copyright