Tymor ysgol i orffen ar 17 Gorffennaf yn Sir Gaerfyrddin

BYDD ysgolion Sir Gaerfyrddin yn gorffen ar gyfer gwyliau’r haf ar 17 Gorffennaf. Roedd Llywodraeth Cymru wedi bwriadu ymestyn y tymor am wythnos ychwanegol, ond nid yw wedi llwyddo i ddod i gytundeb â’r undebau. Mae llawer o staff eisoes yn methu â mynychu safleoedd ysgolion am resymau meddygol teilwng, Continue Reading

Cyngor Sir Gaerfyrddin y Cyntaf un y DU i gael Bridiwr Cŵn fod yn rhan o cynllun Prynu â Hyder

CYNGOR Sir Caerfyrddin yw’r cyntaf yn y DU i gael bridiwr cŵn i fod yn rhan o’r cynllun Prynu â Hyder cenedlaethol. Mae Knocking Stone Kennels, Mynydd y Garreg, wedi ymuno â’r cynllun sy’n rhoi rhestr i gwsmeriaid o fusnesau lleol sydd wedi ymrwymo i fasnachu mewn modd cyfrifol a theg. Mae pob Continue Reading

error: You are in breach of copyright