Gweithio mewn Partneriaeth i Amddiffyn ein Cymunedau 

BYDD popeth sydd angen ei wneud yn cael ei wneud, er mwyn amddiffyn cymunedau yng ngorllewin Cymru yng ngoleuni’r pandemig coronafirws meddai arweinwyr iechyd a gofal cymdeithasol. Mae Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Arweinwyr Cynghorau Sir Caerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro wedi dweud y byddant yn sefyll ‘ysgwydd Continue Reading

Cyngor Sir Caerfyrddin yn Annog Pobl i Ddilyn Gwybodaeth Swyddogol ynglŷn â’r Coronafeirws (COVID-19).

DYWEDODD y Cynghorydd Emlyn Dole fod dilyn cyngor gan ffynonellau swyddogol, gan gynnwys Cyngor Sir Caerfyrddin, yn hanfodol i helpu i leihau’r achosion o drosglwyddo’r haint ac osgoi gwybodaeth anghywir.< Mae grŵp rheoli tactegol sydd eisoes wedi’i sefydlu gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith ac Continue Reading

error: You are in breach of copyright