Cyngor Sir Gâr yn llongyfarch myfyrwyr TGAU

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi llongyfarch yr holl ddisgyblion TGAU am eu gwaith caled a’u penderfyniad mewn blwyddyn sydd wedi bod yn eithriadol o heriol. Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant, y dylai pawb sydd wedi derbyn canlyniadau eu harholiadau fod Continue Reading

error: You are in breach of copyright