Llywodraeth y DU yn cefnogi cyflogau 25,000 o swyddi ar draws Sir Gâr

ERS lansio’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws a’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth, mae Llywodraeth y DU wedi cefnogi cyflogau 25,000  o swyddi yn Sir Gaerfyrddin. Cyhoeddwyd y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws a’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth gan y Canghellor, fel rhan o becyn o fesurau sy’n cefnogi Continue Reading

Gweminarau ar-lein Cyswllt Ffermio yn helpu’r diwydiant i ‘gadw mewn cysylltiad’

MAE Cyswllt Ffermio yn darparu cyfres o weminarau ar-lein – cyfarfodydd neu seminarau grŵp ar-lein – byr a defnyddiol ddwywaith yr wythnos ar ystod eang o faterion amaethyddol amserol fel rhan o’i ‘darpariaeth ddigidol’, a drefnwyd er mwyn ymateb i’r pandemig coronafeirws. Law yn llaw â phodlediad hynod o boblogaidd Continue Reading

Loteri Genedlaethol yn rhoi £600 miliwn at taclo effaith Coronafeirws

MAE elusennau a sefydliadau sydd wedi’u heffeithio gan effaith ddigynsail yr alldoriad coronafeirws yn y DU yn cael mynediad i becyn cynhwysfawr o gefnogaeth gwerth hyd at £600 miliwn wedi ei ailbwrpasu gan Y Loteri Genedlaethol. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bydd miliynau o bunnoedd o arian y Loteri Genedlaethol Continue Reading

Cymeradwyo peiriant anadlu newydd ar gyfer COVID-19

MAE math newydd o beiriant anadlu, a ddatblygwyd yn Sir Gaerfyrddin i drin cleifion coronafeirws, wedi cael ei gymeradwyo gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA). Cafodd y ddyfais ei dylunio gan y Dr Rhys Thomas, sy’n Uwch-ymgynghorydd yn Ysbyty Glangwili, gyda chymorth Maurice Clarke o CR Continue Reading

Gwahardd y Ddefnydd o Blastig Untro yng Nghymru

MAE’R gwellt a chytleri plastig, a chynwysyddion bwyd a diod polystyren i gael eu gwahardd yng Nghymru fel rhan o fesurau ehangach i wneud Cymru yn brif wlad ailgylchu y byd, meddai Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol heddiw: I nodi Diwrnod Ailgylchu Byd-eang, mae cynlluniau Llywodraeth Continue Reading

error: You are in breach of copyright