Cymru’n Gweithio’n ”chwarae rôl hanfodol” medd y Gweinidog Ken Skates

FLWYDDYN ar ôl iddo gael ei lansio, mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi dweud y bydd Cymru’n Gweithio’n chwarae rôl hanfodol wrth helpu Cymru i adfer o effeithiau’r coronafeirws. Ers Mai 2019, mae Cymru’n Gweithio, sy’n cael ei ddarparu drwy Yrfa Cymru, wedi rhoi cymorth cyflogadwyedd uniongyrchol Continue Reading

error: You are in breach of copyright