Dau Cyngor Tref ardal Llanelli wedi ennill dwy wobr fawreddog

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi llongyfarch dau gyngor tref lleol am eu llwyddiant yng Ngwobrau Un Llais Cymru. Enillodd Cyngor Pen-bre a Phorth Tywyn y categori Ymgysylltu Cymunedol Gorau ar gyfer y sianeli cyfathrebu amrywiol y mae wedi eu sefydlu sy’n galluogi’r gymuned i fod yn rhan o unrhyw benderfyniadau Continue Reading

error: You are in breach of copyright