Rhybudd CO wrth i bobl droi’r thermostat i fyny

Mae’r tywydd yn oeri a bydd mwy o bobl yn troi’r thermostat i fyny neu’n cynnau tân i gael rhagor o wres. Ond mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl i sicrhau bod eu gwresogyddion nwy a thanwydd solet yn ddiogel ac wedi cael gwasanaeth. Mae timau o’r is-adrannau Diogelu’r Continue Reading

Council issue carbon monoxide warning over winter

Now that the weather is taking a turn for the worse, more people will be reaching for the thermostat or stoking up their wood burners for extra warmth. But Carmarthenshire County Council is urging people to ensure their gas and solid fuel heaters are safe and serviced. Teams from Public Continue Reading

error: You are in breach of copyright