Parents will be emailed regarding schools re-opening transport arrangements

PARENTS who have applied for school transport for their children for the re-opening of schools will receive an email by Friday, June 26. Pupils are being encouraged to safely walk or cycle to school where possible, and if transport is needed, for parents to try to provide it. School transport Continue Reading

Gwella mynediad ar gyfer cerdded a beicio yn Sir Gaerfyrddin

Gofynnir am farn trigolion ynghylch gwella mynediad ar gyfer cerdded a beicio yn Sir Gaerfyrddin. O ddydd Llun bydd pobl yn gallu gwneud awgrymiadau ynglŷn â Rhwydwaith Teithio Llesol Sir Gaerfyrddin drwy ymgynghoriad ar fap ar-lein. Bydd y map yn helpu i nodi cyfleoedd i ehangu a gwellau’r rhwydwaith a’r Continue Reading

error: You are in breach of copyright