Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gofyn i gleifion wisgo masg wyneb

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n gofyn i rai o’i gleifion wisgo masg wyneb llawfeddygol er mwyn atal lledaenu Covid-19. Bellach mae criwiau yn ateb pob galwad ledled Cymru mewn cyfarpar diogelu personol,  sy’n cynnwys masgiau, feisorau, ffedogau a siwtiau gorchuddio, yn ychwanegol at eu menyg safonol. Gofynnir i rai cleifion wisgo Continue Reading

Cyflymu’r Cam Ehangu Ymgynghoriadau Iechyd Fideo yng Nghymru fel ymateb i’r Coronafeirws

MAE”R Gweinidog ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo ehangu ymgynghoriadau iechyd fideo yn genedlaethol, fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i’r achosion o goronafeirws. Bydd y gwasanaeth ar y we’n galluogi i bobl siarad gyda gweithwyr proffesiynol y GIG drwy fideo, heb orfod ymweld â meddyg Continue Reading

error: You are in breach of copyright