Rhybudd CO wrth i bobl droi’r thermostat i fyny

Mae’r tywydd yn oeri a bydd mwy o bobl yn troi’r thermostat i fyny neu’n cynnau tân i gael rhagor o wres. Ond mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl i sicrhau bod eu gwresogyddion nwy a thanwydd solet yn ddiogel ac wedi cael gwasanaeth. Mae timau o’r is-adrannau Diogelu’r Continue Reading

Lansio siopau a fflatiau newydd yn nhref Llanelli

Mae dwy uned sydd wedi’u hadnewyddu ar gyfer siopau a phedair fflat newydd sbon wedi’u lansio yng nghanol tref Llanelli. Y prosiect adnewyddu hwn yw rhan gyntaf cynllun cyffredinol, dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, i adfywio’r dref a denu siopwyr. Mae swyddogion wrthi’n marchnata’r unedau ar gyfer siopau ar Stryd Continue Reading

error: You are in breach of copyright