Llongyfarchiadau i myfyrwyr Sir Gâr ar eu canlyniadau arholiadau safon uwch a safon UG

MAE’R ymrwymiad a’r ymroddiad a ddangoswyd gan fyfyrwyr yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei ganmol gan benaethiaid addysg Cyngor Sir Caerfyrddin a hefyd eu llongyfarch tra yn dathlu eu canlyniadau Safon Uwch / Safon UG. Er gwaethaf blwyddyn eithriadol ac amgylchiadau heriol iawn oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae’r myfyrwyr wedi Continue Reading

error: You are in breach of copyright