Heddlu yn gweithio i ddiogelu goroeswyr trais a chamdriniaeth rywiol

MAE’R Heddlu yng Nghymru yn ymrwymedig i weithio gydag asiantaethau partner i ddiogelu’r rheini sydd wedi wynebu trais neu gamdriniaeth rywiol, a dwyn troseddwyr i gyfrif am eu gweithredoedd. Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru Danny Richards, Arweinydd Plismona Cymru ar gyfer Bregusrwydd a Diogelu “Mae trais a chamdriniaeth rywiol Continue Reading

error: You are in breach of copyright