Ardaloedd cyngorau Caerfyrddin ag Abertawe yn “peri pryder” medd Iechyd Cyhoeddus Cymru

MEWN datganiad dywedodd Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer yr ymateb i’r achos o’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn croesawu’r cyfyngiadau lleol newydd sy’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn ardaloedd cyngor Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent a Chasnewydd Continue Reading

error: You are in breach of copyright