Parciau Gwledig Sir Gâr yn ennill statws y Faner Werdd
Cymraeg

Parciau Gwledig Sir Gâr yn ennill statws y Faner Werdd

MAE Parc Gwledig Llyn Llech Owain wedi derbyn Gwobr y Faner Werdd am y tro cyntaf erioed, tra bod Parc Gwledig Pen-bre hefyd wedi cadw ei statws Baner Werdd - sef y marc rhyngwladol i…