Canolfannau hamdden Caerfyrddin a Llanelli i ailagor

BYDD dau ysbyty maes dros dro a sefydlwyd mewn ymateb i’r pandemig COVID-19 yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu dychwelyd i’r awdurdod lleol ar ôl i’w gontract gyda’r bwrdd iechyd ddod i ben. Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn rhoi Ysbyty Enfys Llanelli ac Ysbyty Enfys Caerfyrddin yn ôl Continue Reading

Gwasanaeth ar-lein newydd wedi’i gyflwyno i fonitro iechyd y galon rhwng apwyntiadau

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyflwyno Asesiadau Digidol; ffordd newydd o helpu cleifion i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am eu hiechyd rhwng apwyntiadau. Bydd cleifion addas sy’n derbyn gofal gan ein Gwasanaeth Swyddogaeth y Galon yn derbyn negeseuon testun neu e-bost gyda dolen nhs.my i ffurflen Asesu Continue Reading

Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol wedi cynhyrchu arweiniad am wasanaethau iechyd brys

MAE gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled canolbarth a gorllewin Cymru wedi cynhyrchu arweiniad i ymwelwyr â’r rhanbarth i’w cynghori ar sut i gael mynediad at wasanaethau iechyd brys tra ar wyliau. Gyda’r disgwyl i filoedd o ymwelwyr ddod i’r ardal dros y ddau fis nesaf, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Continue Reading

Annog cleifion anadlol i ymuno â gwasanaeth ar-lein newydd Hywel Dda

BYDD dros 2,000 o bobl sy’n derbyn gofal gan wasanaeth anadlol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn derbyn llythyr yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf yn eu gwahodd i ddechrau defnyddio Patients Know Best (PKB), gwasanaeth ar-lein newydd sydd wedi’i gynllunio i wella profiad claf a mynediad at wasanaethau a gwybodaeth Continue Reading

error: You are in breach of copyright