Annog busnesau newydd i wneud cais am gymorth grant newydd

GALLAI busnesau newydd yn Sir Gaerfyrddin fod yn gymwys i gael grant newydd i roi cymorth iddynt ar unwaith o ran llif arian. Mae tîm datblygu economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog busnesau newydd i gadarnhau a ydynt yn gymwys – mae £300,000 wedi’i ddyrannu i fusnesau yn Sir Gaerfyrddin, Continue Reading

error: You are in breach of copyright