11,000 o darianau wyneb i ysbytai ar arwyr gofal iechyd

MAE mwy na 11,000 o dariannau wedi’u cynhyrchu ar fyrder i ysbytai a staff y GIG sy’n gweithio yn Ne a Gorllewin Cymru. Bu cynllun The Amman Valley MakerSpace (AVMS), sy’n rhoi mynediad i’r gymuned at dechnolegau newydd, torri laser ac offer argraffu 3D, yn cydweithio gyda Dr Dimitrios Pletsas, Continue Reading

error: You are in breach of copyright