Diolch Mawr i Staff Canolfannau Gofal Sir Gaerfyrddin a sefydlwyd i Ofalu am Blant Gweithwyr Hanfodol yn ystod yr argyfwng Coronafeirws

YN ystod yr wythnos gyntaf, daeth mwy na 700 o blant i’r canolfannau a gofalwyd amdanynt gan bron 800 o aelodau o staff sydd wedi mynd yr ail filltir i gefnogi pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin. Heb gefnogaeth y penaethiaid a’r holl staff dan sylw, ni fyddai wedi bod yn Continue Reading

error: You are in breach of copyright