Cynllun buddsoddi gwerth miliynau ar gyfer De-orllewin Cymru
Cymraeg

Cynllun buddsoddi gwerth miliynau ar gyfer De-orllewin Cymru

MAE gwella cymunedau trefol a gwledig, cefnogi busnesau bach a hybu sgiliau pobl ymysg y themâu allweddol ar gyfer cynllun newydd a fydd yn darparu bron £138m o gyllid i Dde-orllewin Cymru dros y tair…