GALL preswylwyr bellach wneud apwyntiad unwaith bob saith diwrnod i fynd i un o’r canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn Sir Gaerfyrddin.

Mae’r newid hwn yn dilyn ailagor canolfannau Nant-y-caws, Trostre, Wernddu a Hendy-gwyn yn llwyddiannus.

Mae apwyntiadau ychwanegol hefyd ar gael ar draws y pedwar safle ac mae Wernddu bellach ar agor saith diwrnod yr wythnos.

Dim ond trwy apwyntiad y gellir ymweld â’r canolfannau ailgylchu o hyd, a hynny at ddibenion hanfodol yn unig i waredu unrhyw wastraff y cartref.

Rydym hefyd yn ymestyn yr ystod dyddiadau ar gyfer apwyntiadau i 14 diwrnod a gellir eu gwneud unrhyw bryd drwy fynd i’r dudalen canolfannau ailgylchu neu gysylltu â Galw Sir Gâr ar 01267 234567 os nad oes gan y preswylydd fynediad i’r rhyngrwyd.

For More Great News Stories Click The Banner

Atgoffir pobl y gellir cael mynediad i’r safle ar unrhyw adeg yn ystod y slot o hanner awr mae’r apwyntiad ar ei gyfer – nid oes yn rhaid i bobl ddod erbyn dechrau’r slot, a thrwy ei gadael hi am ychydig efallai bydd llai o waith aros ganddynt, er enghraifft os oes gennych chi apwyntiad am 10am gallwch fynd i’r ganolfan ailgylchu am 10.15am a bydd gennych ddigonedd o amser o hyd i ddadlwytho eich gwastraff.

Cofiwch ddidoli a gwahanu’r holl wastraff cyn mynd fel bod cymaint o wastraff â phosibl yn cael ei ailgylchu yn y cynwysyddion perthnasol ar y safle.

, ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online