Saturday, November 26, 2022
Slotiau wythnosol bellach ar gael mewn canolfannau ailgylchu Sir Gâr

Slotiau wythnosol bellach ar gael mewn canolfannau ailgylchu Sir Gâr

GALL preswylwyr bellach wneud apwyntiad unwaith bob saith diwrnod i fynd i un o’r canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn Sir Gaerfyrddin.

Mae’r newid hwn yn dilyn ailagor canolfannau Nant-y-caws, Trostre, Wernddu a Hendy-gwyn yn llwyddiannus.

Mae apwyntiadau ychwanegol hefyd ar gael ar draws y pedwar safle ac mae Wernddu bellach ar agor saith diwrnod yr wythnos.

Dim ond trwy apwyntiad y gellir ymweld â’r canolfannau ailgylchu o hyd, a hynny at ddibenion hanfodol yn unig i waredu unrhyw wastraff y cartref.

Rydym hefyd yn ymestyn yr ystod dyddiadau ar gyfer apwyntiadau i 14 diwrnod a gellir eu gwneud unrhyw bryd drwy fynd i’r dudalen canolfannau ailgylchu neu gysylltu â Galw Sir Gâr ar 01267 234567 os nad oes gan y preswylydd fynediad i’r rhyngrwyd.

Atgoffir pobl y gellir cael mynediad i’r safle ar unrhyw adeg yn ystod y slot o hanner awr mae’r apwyntiad ar ei gyfer – nid oes yn rhaid i bobl ddod erbyn dechrau’r slot, a thrwy ei gadael hi am ychydig efallai bydd llai o waith aros ganddynt, er enghraifft os oes gennych chi apwyntiad am 10am gallwch fynd i’r ganolfan ailgylchu am 10.15am a bydd gennych ddigonedd o amser o hyd i ddadlwytho eich gwastraff.

Cofiwch ddidoli a gwahanu’r holl wastraff cyn mynd fel bod cymaint o wastraff â phosibl yn cael ei ailgylchu yn y cynwysyddion perthnasol ar y safle.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: