15th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

MAE mwy na 360 o bobl wedi gwirfoddoli i helpu i osod celfi a chyfarpar ym mhedwar ysbyty maes Sir Gaerfyrddin.

Mae’r Cyngor yn troi canolfannau hamdden Caerfyrddin a Llanelli, Canolfan Selwyn Samuel, ac ysgubor Parc y Scarlets yn Llanelli, yn ysbytai dros dro i ddarparu gwelyau ychwanegol ar gyfer y GIG.

Cwta 24 awr ar ôl i’r apêl am wirfoddolwyr gael ei gwneud, roedd mwy na 360 o bobl wedi cynnig cynorthwyo – sy’n hollol ryfeddol.

Mae’r gwirfoddolwyr wedi cael eu rhannu rhwng y pedwar safle a byddant yn helpu i ddadlwytho danfoniadau, a dadbacio a gosod celfi a chyfarpar.

Pan fydd y cyfleusterau’n barod, cânt eu rheoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Mae’r Cyngor hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi meysydd gwasanaeth critigol eraill, felly os ydych yn unigolyn, yn fusnes neu’n sefydliad sy’n gallu estyn llaw, ymunwch â’n rhwydwaith o wirfoddolwyr ar ein llwyfan ar-lein newydd Connect2Carmarthenshire.

Ei nod yw cysylltu pobl sy’n cynnig cymorth â’r rhai sydd angen cymorth, fel rhan o’n hymgyrch SirGâredig – Rhannu Caredigrwydd Sir Gâr.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae’n hyfryd gweld cynifer o bobl yn gwirfoddoli i helpu yn ystod y pandemig coronafeirws.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i bob un sydd wedi cynnig ein helpu i sefydlu’r ysbytai maes hanfodol hyn ar gyfer y GIG, ac mae ysbryd cymunedol pobl wedi fy llorio.

For More Great News Stories Click The Banner

“Dyma beth mae SirGâredig yn ei feddwl, sef helpu ein gilydd a bod yn garedig, yn enwedig ar adegau anodd.

“Felly os hoffech chi wirfoddoli, cofrestrwch gyda ni, ac os oes angen help neu gefnogaeth arnoch chi mewn unrhyw ffordd, rhowch wybod i ni.

“Drwy weithio gyda’n gilydd, fe ddown ni drwyddi.”

Dywedodd Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym mor ddiolchgar i’r holl wirfoddolwyr a busnesau sydd am helpu’r GIG ac awdurdodau lleol. Heb y gefnogaeth hon ni fyddai’n bosibl i ni gyflawni cymaint mewn cyn lleied o amser. Diolch am gefnogi eich GIG. Gyda’n gilydd fe wnawn lwyddo.”

Mae’r enw SirGâredig yn cyfleu ein neges, sef bod Sir Gaerfyrddin yn garedig.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: