MAE plant yn cael eu hannog i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf eleni sy’n rhad ac am ddim drwy ddefnyddio’r gwasanaeth clicio, casglu a dosbarthu gyda Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin.

Yr her eleni sy’n seiliedig ar thema yw Sialens Ddarllen y Sgwad Gwirion, gan ddathlu llyfrau doniol, hapusrwydd a chwerthin.

Bydd plant rhwng 4 ac 11 oed yn cael chwe llyfr a chwe chymhelliant o’r her i’w darllen erbyn 5 Medi.

Bydd angen i aelodau o’r llyfrgell archebu ymlaen llaw drwy gatalog ar-lein a bydd dewis o bynciau yn cael eu cynnig i’r plant sy’n addas i’w grŵp oedran.

Gallwch hefyd archebu ymlaen llaw drwy ffonio 01267234567.

For More Great News Stories Click The Banner

Yna bydd staff yn darparu amser sydd wedi’i neilltuo i’r aelodau gasglu’r llyfrau o un o’r llyfrgelloedd canol tref neu drefnu eu bod yn cael eu dosbarthu os oes angen.

Am bob llyfr y mae’r plant yn ei ddarllen, byddant yn cael cymhelliant casgladwy o amlen (a fydd wedi cael ei labelu â ‘rhiant/gwarcheidwad’ ac yn cynnwys cymhelliant wedi’i rifo ar gyfer pob un o’r chwe llyfr a ddarllenir).

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am Lyfrgelloedd: “Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ffordd hwyliog i deuluoedd a phlant gymryd rhan, ac mae hefyd yn ysbrydoli plant i ddarllen dros wyliau’r haf.”

, ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online