29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Sector lletygarwch yng Nghymru dechrau ail agor Gorffennaf 13

MAE’R Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan, yn amlinellu’r cynllun ar gyfer ailagor yn raddol farrau, caffis, tafarnau a bwytai yn y gynhadledd ddyddiol i’r wasg heddiw (Gorffennaf 2).

Daw’r penderfyniad hwn yn sgil adolygiad cyflym o’r sector lletygarwch yng Nghymru a ystyriodd sut y gallai’r diwydiant ailagor yn ddiogel.

Fel rhan o’r cam cyntaf bydd mannau yn yr awyr agored sy’n eiddo i fusnesau ac sydd eisoes â thrwydded yn ailagor – ar yr amod y bydd y sefyllfa’n parhau’n ffafriol ac yn amodol ar ganlyniad adolygiad yr wythnos nesaf o’r rheoliadau.

Caiff posibilrwydd ailagor mannau dan do ei ystyried yn nes ymlaen, gan ddibynnu ar lwyddiant y broses o ailagor y mannau yn yr awyr agored; y sefyllfa o ran y coronafeirws yng Nghymru a’r mesurau eraill y mae busnesau wedi’u cyflwyno er mwyn lleihau’r perygl y gallai’r feirws ledu. Gallai’r mesurau hyn gynnwys archebu ymlaen llaw, gwasanaeth wrth y bwrdd yn unig a hyd yn oed y defnydd o apiau.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service
For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: