29th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Traffic Problems: Sandy Road

Rhowch eich barn yn yr ymgynghoriad ynghylch llif traffig ar hyd Heol y Sandy

MAE ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal i gael adborth ynghylch dewisiadau ar gyfer gwella llif traffig ar hyd Heol y Sandy, Llanelli.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, sy’n gweithio gyda pheirianwyr trafnidiaeth o gwmni Atkins, yn agor ymgynghoriad tair wythnos sy’n caniatáu i unrhyw un sydd â diddordeb yn y traffig ar hyd yr A484 ddweud eu dweud.

Mae’r ymgynghoriad yn dilyn sawl ymchwiliad ac arolwg topograffig sydd wedi arwain at ddatblygu rhai cynigion.

Gwahoddwyd y rhai sy’n byw yng nghyffiniau y cynlluniau arfaethedig i gyflwyniad a fydd yn rhoi cyfle iddynt siarad â thîm y prosiect cyn i’r ymgynghoriad cyhoeddus agor ar-lein ddydd Mawrth 18 Mai.

Mae’r ymgynghoriad yn ceisio nodi sut mae pobl yn teithio drwy Heol y Sandy a beth yw barn pobl am y cynigion gwella.

Cyflwynir adborth i Fwrdd Gweithredol y cyngor cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y cyngor dros yr Amgylchedd: “Rydym wedi bod yn ystyried dewisiadau ar gyfer gwella traffig yn yr ardal hon ac rwy’n falch ein bod yn cynnal yr ymgynghoriad hwn a fydd yn ein galluogi i gasglu barn pobl ar y cynigion a gyflwynwyd gan ein peirianwyr trafnidiaeth. Hoffwn annog unrhyw un sy’n byw yn yr ardal neu sy’n defnyddio’r ffordd i ddweud eu dweud.”

I gael rhagor o wybodaeth, ac i roi adborth, ewch i http://www.sirgar.llyw.cymru/ymgyngoriadau o ddydd Mawrth 18 Mai.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

 

 

 

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: