Monday, December 5, 2022
Rhowch eich barn yn yr ymgynghoriad ynghylch llif traffig ar hyd Heol y Sandy

Rhowch eich barn yn yr ymgynghoriad ynghylch llif traffig ar hyd Heol y Sandy

MAE ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal i gael adborth ynghylch dewisiadau ar gyfer gwella llif traffig ar hyd Heol y Sandy, Llanelli.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, sy’n gweithio gyda pheirianwyr trafnidiaeth o gwmni Atkins, yn agor ymgynghoriad tair wythnos sy’n caniatáu i unrhyw un sydd â diddordeb yn y traffig ar hyd yr A484 ddweud eu dweud.

Mae’r ymgynghoriad yn dilyn sawl ymchwiliad ac arolwg topograffig sydd wedi arwain at ddatblygu rhai cynigion.

Gwahoddwyd y rhai sy’n byw yng nghyffiniau y cynlluniau arfaethedig i gyflwyniad a fydd yn rhoi cyfle iddynt siarad â thîm y prosiect cyn i’r ymgynghoriad cyhoeddus agor ar-lein ddydd Mawrth 18 Mai.

Mae’r ymgynghoriad yn ceisio nodi sut mae pobl yn teithio drwy Heol y Sandy a beth yw barn pobl am y cynigion gwella.

Cyflwynir adborth i Fwrdd Gweithredol y cyngor cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y cyngor dros yr Amgylchedd: “Rydym wedi bod yn ystyried dewisiadau ar gyfer gwella traffig yn yr ardal hon ac rwy’n falch ein bod yn cynnal yr ymgynghoriad hwn a fydd yn ein galluogi i gasglu barn pobl ar y cynigion a gyflwynwyd gan ein peirianwyr trafnidiaeth. Hoffwn annog unrhyw un sy’n byw yn yr ardal neu sy’n defnyddio’r ffordd i ddweud eu dweud.”

I gael rhagor o wybodaeth, ac i roi adborth, ewch i http://www.sirgar.llyw.cymru/ymgyngoriadau o ddydd Mawrth 18 Mai.

 

 

 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: