Rhoi Cwtsh i’r Gymraeg

Rhoi Cwtsh i’r Gymraeg

BYDD cynllun rhad ac am ddim sy’n defnyddio gemau a chaneuon i gyflwyno’r Gymraeg i rieni plant ifanc yn ail-gychwyn mis Hydref ac yn parhau yn 2019, yn dilyn llwyddiant y cyrsiau cychwynnol a gynhaliwyd yn gynharach eleni.

Mae Clwb Cwtsh yn cynnig cyrsiau newydd am ddim mewn 76 lleoliad ar draws Cymru yn ystod mis Hydref eleni a chyfres arall o gyrsiau yn dechrau ym mis Ionawr 2019.

Bydd 23 o swyddogion o Fôn i Fynwy’n cynnal y sesiynau rhad ac am ddim i unrhyw un sydd â diddordeb dechrau dysgu’r Gymraeg mewn awyrgylch anffurfiol.

Cafodd y cynllun gwreiddiol, sy’n brosiect ar y cyd rhwng Mudiad Meithrin a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ei lansio ym mis Chwefror eleni.  Cynhaliwyd 78 o gyrsiau fel rhan o’r cynllun, gyda dros 500 o bobl yn mynychu.

Mae’r cyrsiau Clwb Cwtsh wyth wythnos o hyd ar gyfer rhieni, gwarchodwyr a darpar rieni ac mae croeso iddynt ddod â’u plant gyda nhw, gan fod Mudiad Meithrin yn darparu adloniant ar eu cyfer.  Ar ddiwedd y cyfnod, mae’r dysgwyr yn cael eu hannog i ddilyn cyrsiau pellach.

Lluniwyd y cyrsiau gan Nia Parry, sy’n adnabyddus am gyflwyno rhaglenni teledu ar S4C, yn arbennig rhai sydd wedi eu hanelu at ddysgwyr.

Meddai Dr Gwenllïan Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Ers dechrau gweithredu’r cynllun Clwb Cwtsh rydym wedi derbyn ymateb da ledled Cymru. Mae’r ffaith ein bod yn gallu cynnig i blant ddod gyda’u teuluoedd wedi cael ei groesawu. Rydym yn edrych ymlaen at ehangu’r ddarpariaeth ac yn gyffrous iawn i barhau i weithredu’r cynllun hwn ar lawr gwlad.”

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:

“Trwy gydweithio gyda Mudiad Meithrin gallwn gynnig cyfleoedd newydd i deuluoedd ddechrau dysgu’r iaith.  Mae’r cynllun yn cynnig dull hwyliog o ddysgu geirfa y gall rhieni a gofalwyr ddefnyddio yn y cartref gyda’u plant bach.  Gobeithiwn y bydd teuluoedd ar draws Cymru yn manteisio ar y cyfle newydd yma i ddechrau ar eu siwrne i ddysgu’r Gymraeg gyda ni.” 

I lansio’r gyfres nesaf o gyrsiau Clwb Cwtsh, mae Mudiad Meithrin yn cynnal digwyddiad yn Y Pierhead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng 12:00 a 13.30 Ddydd Mawrth, 2 Hydref.  Noddir y digwyddiad gan David Rees AC lle bydd Mudiad Meithrin yn cynnal sesiwn flasu Clwb Cwtsh ac yn sôn am y gwaith sy’n hybu a chefnogi rhieni, neiniau a theidiau, a gofalwyr i roi cynnig ar ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â’u plant oed meithrin.

Click To Donate

Cymraeg