BYDD preswylwyr yn gallu gwneud apwyntiadau amlach ym mhedair Canolfan Gwastraff Cartref ac Ailgylchu’r sir.

O ddydd Llun, 14 Medi, bydd preswylwyr yn gallu gwneud apwyntiadau diderfyn bob wythnos, os bydd angen. Bydd y sefyllfa’n yn cael ei monitro’r rheolaidd.

Rhaid archebu’r slotiau erbyn 2.30pm y diwrnod cyn eich apwyntiad. Gellir gwneud y rhain ar-lein drwy fynd i: www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/ailgylchu-biniau-a-sbwriel

Mae Nant-y-caws, Trostre a Wernddu ar agor saith diwrnod yr wythnos a Hendy-gwyn ar Daf o ddydd Mercher i ddydd Sul.

Mae dros 56,000 o apwyntiadau wedi’u gwneud i ymweld â’r safleoedd ers cyflwyno’r system archebu ym mis Mai.

Atgoffir pobl y gellir cael mynediad i’r safle ar unrhyw adeg yn ystod y slot o hanner awr mae’r apwyntiad ar ei gyfer – nid oes yn rhaid i bobl ddod erbyn dechrau’r slot, a thrwy ei gadael hi am ychydig efallai bydd llai o waith aros ganddynt, er enghraifft os ydynt yn archebu slot am 10am gall preswylwyr fynd i’r ganolfan ailgylchu am 10.15am a bydd ganddynt ddigonedd o amser o hyd i ddadlwytho eu gwastraff.

For More Great News Stories Click The Banner

Cofiwch ddidoli a gwahanu’r holl wastraff cyn mynd fel bod cymaint o wastraff â phosibl yn cael ei ailgylchu yn y cynwysyddion perthnasol ar y safle. Cofiwch hefyd ddod â manylion adnabod gyda chi gan fod pob canolfan ailgylchu ar gyfer gwastraff cartref gan breswylwyr Sir Gaerfyrddin yn unig.  Mae rhagor o wybodaeth am hyn a chwestiynau cyffredin eraill i’w cael ar y tudalennau ailgylchu, biniau a sbwriel ar wefan y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd:

“Rydym yn sylweddoli bod hwn yn wasanaeth gwerthfawr i’n preswylwyr ac rydym yn edrych yn gyson ar sut y gallwn ei gwneud yn haws i breswylwyr gael gwared ar eu gwastraff cartref. Fodd bynnag, mae’n amlwg mai dim ond ar ôl i ni fynd trwy brosesau i sicrhau ei bod yn ddiogel i’n staff a’n preswylwyr sy’n mynd i’r safleoedd fel y mae’r sefyllfa ar hyn o bryd y gall hyn ddigwydd.”

,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online