Friday, January 27, 2023
Parti Piws Mwyaf y Byd i Ddathlu Pen-blwydd Dewin a Doti yn 10 oed

Parti Piws Mwyaf y Byd i Ddathlu Pen-blwydd Dewin a Doti yn 10 oed

CYNHELIR llu o ddigwyddiadau i ddathlu pen-blwydd Dewin a Doti yn 10 oed eleni. Cymeriadau unigryw Mudiad Meithrin yw Dewin a Doti ac fe’u lansiwyd yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala yn 2009.

Mae Dewin a Doti yn byw yn y Balalŵn fawr yn uchel yn yr awyr, ac maent wrth eu boddau’n clywed plant bach yn siarad Cymraeg ac yn gwibio i lawr o’r Balalŵn i chwarae gyda’r plant bach yn y Cylchoedd Meithrin i’w helpu a’u hybu i siarad Cymraeg.

Y dathliad cyntaf fydd cynnal Parti Piws Mwyaf y Byd Ddydd Mercher 10fed o Ebrill i ddathlu pen-blwydd arbennig Dewin a Doti. Ond nid parti arferol fydd hwn.

Bydd Parti Piws Mwyaf y Byd yn anelu at gael 10,000 o bobl yn cymryd rhan trwy wisgo unrhyw ddilledyn piws ar y diwrnod.

Felly bydd y Mudiad yn annog yr holl blant a’r staff yn y grwpiau Cymraeg i Blant, Cylchoedd Ti a Fi, Cylchoedd Meithrin a Meithrinfeydd Dydd, yn ogystal ag ysgolion Cymru, i gymryd rhan er mwyn cyrraedd y targed o 10,000 wedi cymryd rhan yn y dathliadau!

Yr wythnos hon fe dderbyniodd yr holl gylchoedd Becyn Parti Piws ar gyfer hyrwyddo’r Parti Piws yn eu lleoliadau nhw a oedd yn cynnwys poster, taflenni A6 i’w rhoi ym magiau’r plant, taflen gweithgareddau, llyfr Dewin a Doti newydd o’r enw ‘Y Parti Piws’, a sticeri Parti Piws i phawb eu gwisgo yn y dathliadau ar Ebrill 10fed.

Dywedodd Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, Gwenllïan Lansdown Davies:
Bydd Parti Piws Mwyaf y Byd yn ffordd hwyliog i gylchoedd godi arian wrth ofyn i bob plentyn dalu punt am wisgo unrhyw ddilledyn piws ar y diwrnod. 

“Bydd Partïon Piws yn cael eu cynnal drwy Gymru benbaladr ar Ddydd Mercher 10fed o Ebrill. I ddathlu’r achlysur fe fydd Dewin a Doti’n teithio i bob sir yng Nghymru yn y Balalŵn gan ymweld â rhai o’r plant yn narpariaethau’r Mudiad wrth iddynt gynnal Parti Piws i ddathlu eu pen-blwydd.”

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau eraill i ddathlu pen-blwydd Dewin a Doti yn ystod yr haf  gan gynnwys Y Pasiant Meithrin ar y thema ‘Pen-blwydd Dewin a Doti’ a berfformir gan blant y cylchoedd yn ardal Caerdydd a’r fro ar lwyfan Pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ar 1 Mehefin ym Mae Caerdydd, a Phasiant Meithrin ar y thema ‘Dathlu’ ar lwyfan pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst ar fore Ddydd Mercher 7 Awst.

Bydd Heini (cymeriad hoffus sydd â rhaglen ar Cyw), hefyd yn perfformio sioe newydd sbon o’r enw ‘Dathlu gyda Dewin a Doti’ i blant bach Cymru.

Bydd y sioe yn cael ei pherfformio mewn canolfannau ar hyd a lled Cymru fel rhan o daith Gŵyl Dewin a Doti a gynhelir gan Mudiad Meithrin rhwng 10 a 29 Mehefin.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: