Wednesday, December 7, 2022
Parc Gwledig Pen-bre cynnal un o’r digwyddiadau cyntaf ar ôl Covid

Parc Gwledig Pen-bre cynnal un o’r digwyddiadau cyntaf ar ôl Covid

DEWISWYD Parc Gwledig Pen-bre Cyngor Sir Caerfyrddin i gynnal un o’r digwyddiadau chwaraeon awyr agored cyntaf yng Nghymru ers cyfyngiadau symud Covid-19.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi sêl bendith i dri digwyddiad prawf yn ymwneud â chwaraeon a diwylliant fel rhan o’r broses o lacio’r cyfyngiadau.

Bydd Parc Gwledig Pen-bre yn cynnal deuathlon ddydd Sul, 6 Medi, gyda nifer cyfyngedig o gystadleuwyr, er na fydd yno unrhyw wylwyr.

Bydd y digwyddiad yn cael ei fonitro a bydd yn helpu i lywio polisi Llywodraeth Cymru ar ddigwyddiadau chwaraeon yn y dyfodol wrth i’r wlad barhau i adfer yn sgil Covid-19.

Mae’r cyngor yn gweithio gyda Thriathlon Cymru i sicrhau y gall athletwyr gystadlu’n ddiogel, gydag asesiadau risg a phrotocolau llym yn cael eu rhoi ar waith.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:

“Rydym wrth ein bodd o gael cynnal y digwyddiad prawf hwn yma yn Sir Gaerfyrddin, a gobeithiwn y bydd hyn yn arwydd o weld mwy o ddigwyddiadau chwaraeon yn dychwelyd yn y dyfodol. Mae ein timau’n gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru a Thriathlon Cymru i sicrhau bod y digwyddiad yn ddiogel a hynny gan ddarparu cwrs deuathlon cyffrous a heriol i gystadleuwyr.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: